Sindikat osnovnog obrazovanja KS uputio poziv Vladi KS za formiranje mirovnog vijeća