Sindikat zdravstvenih radnika u KS: Želimo ispraviti diskriminaciju koju je načinila Vlada KS