Sindikati Evrope jedinstveni da radnici ne smiju trpiti posljedice epidemije Corona virusa