Smailbegović: Samo kroz dijalog se može doći do nekog rješenja