Ukoliko do 27. januara ne dobiju novi kolektivni ugovor, 11.000 rudara u FBiH stupa u štrajk