Već dvije godine Elektroprivreda BiH nezakonito naplaćuje RTV taksu od građana