Vitalni radnički interes je zaštita kolektivnih i pojedinačnih prava