Vlada FBiH traži podobne sindikalce koji će pristati na najnižu platu od 500 KM