Vlada FBiH uspostavlja poseban Fond za stabilizaciju privrede