Zakon o zaštiti na radu zastario, kazne u jugoslavenskim dinarima